Kendini Şımart Etkinliği kapsamında Çalışan Annelerle konuştuk.