Takım Koçluğu


 

Bireysel

 

•       İş ve yaşam dengesini koruyabilme

•       Kişisel farkındalığı artırma

•       Anlık ve yapıcı geri bildirimler verme

•       Koçluk yapma ve geliştirme

•       Değerlerle yönetme, ilham verme ve motivasyonu artırma

•       Zorluklara göğüs germe

•       Güven, yetkilendirme ve delege etme

•       Adil iş dağılımı yapabilme

 

 

Bireyler arası ilişkiler

 

•       Güven verme ve güven inşa etme

•       Açık ve şeffaf iletişimi destekleme

•       Yeni görüş ve önerileri desteklerken, hataları da tolere edebilme

•       Farklı bakış açılarını destekleme

 

Takım kültürü

 

•       Ekipler arası iş birliğini güçlendirme

•       Korku kültürünü yıkma, hataları tolere etme

•       Ortak liderlik dilini / kültürünü oluşturma

•       İş ve insan odağını dengede tutabilme

•       Performans kültürünü geri bildirim ve gelişimi destekleyen şekilde uygulama

•       Başarıları kutlama

 

 

Netlik

 

•       Hiyerarşi ve bürokrasiden uzaklaşma

•       Her unvan seviyesinde inisiyatif alabilme

•       Yapılan işlerin büyük resimde nereye fayda sağladığını görebilme/ gösterebilme

•       Performans beklentilerini net bir şekilde tanımlama

•       Çevik karar alma mekanizmaları oluşturabilme

•       Stratejik önceliklerin belirlenmesi ve önceliklendirilmesi

•       Stratejiyle paralel bir şekilde iş süreçlerini geliştirme ve basitleştirme

 

Paydaş ilişkileri

 

•       İç ve dış paydaşlarla güvene dayalı ilişkiler geliştirebilme

•       Ekipleri ortak bir hedefte bir araya getirerek, iletişimlerini güçlendirebilme

•       Çözüm odaklı yaklaşımda ve iş birliğinde kapsayıcı olma

•       Kişisel davranışların ve alınan kararların paydaşlar üzerinde nasıl bir etki yapacağını anlama

 

Geniş çevre

 

•       Sektördeki trendleri takip edip, kutunun dışından bakabilme