Hayır Diyebilmenin Gücü

Programın Amacı


 Olumsuz bir kelime olan “Hayır'ı" söyleyemememizin altında yatan nedenleri öğrenmek ve bu nedenlerle yüzleşmek, karar vermek ve seçim yapmak.

İçerik:


Öğrenilmiş bir sözcük olan “Eveti" söylemekle bugüne kadar neleri kaybettiniz, ah keşke hayır diyebilseydim diyenlerdenseniz bu seminerde sizinle;

Hayır, neden diyemeyiz?            

Hayır kelimesi bize ne anlatır?

Toplumumuzun hayır diyememekte katkısı var mıdır?

Hayır deseydik neler kazanacaktık

Hayır demek için en etkili yöntemler nelerdir

Olumsuzluklardan çıkan olum lamalar

İş hayatında hayır diyebilmek;          

Hedef Kitle


Kolay kolay “Hayır” diyemeyen herkes 

Süre:Bir gün