Gelişim Koçluğu

Kişisel Gelişim Yolculuğunuzu Başlatmaya Hazır Mısınız?

Önünüze gelen her eğitime katılıyor. Moda olan ne varsa yapıyor ama bir türlü kendi kişisel gelişim yolculuğunuzu başlatamıyorsanız, Gelişim Koçluğu size yardımcı olacaktır.

Gelişim Koçluğu kişisel swot analizinizin yapılmasıyla başlar. Gelecek analizi yapılır. Güçlü yönleriniz ve gelişime açık yönlerinizin tespitiyle kaynak çalışması yapılır. Keşfettiğiniz kaynaklarınızla eylem planı oluşturulur.

*Koçluk hizmeti ile beraber bu gelişimi destekleyecek eğitim programları ya da farklı uzmanlık alanlarından alınacak hizmetlerle bireye özel çözümler oluşturulur.

Kimler Faydalanabilir?

Bu hizmet bireye özgü verildiği için yaş ve eğitim düzeyi fark etmeksizin herkes bu hizmetten faydalanabilir. Değişim ihtiyacı hisseden, nereden ve nasıl başlayacağına, nasıl gelişeceğine karar vermek isteyen kişiler bu hizmetten yüksek fayda sağlarlar.

Tüm koçluk çalışmalarının temelinde olduğu gibi bireyi bir bütün olarak kendi şartları içinde ele alır ve mümkün olan en yüksek potansiyeline ulaşması için destekler. Bu çalışmada koçluk ile beraber bireye özel hazırlanacak eğitim programları da yer alır.