Koç Kimdir?


  • Arzuladığınız sonuçlara ulaşmak için içinizdeki enerjiyi açığa çıkarmanıza yardımcı olan 
  • Güçlü yanlarınızı açığa çıkaran, sizde ilham yaratan 
  • Olmak istediğiniz yere ulaşmanızda yol arkadaşı
  • Kendinizle yüzleşmenizi güvenli bir ortamda yaratan 
  • Varsayımlarınız, inançlarınızı, gerçeklerinizi fark ettiren 
  • Sizinle birlikte öğrenen ve gelişen sıra arkadaşı
  • Kendinizle yüzleşmenizi güvenli bir ortamda sağlayan
  • Varsayımlarınızı, inançlarınızı ve gerçeklerinizi fark ettiren                                                                                                    
                                                                                                                kişidir.