Koçluk Süreci

Değişimin zaman alması ve içselleştirilmesi gerekliliğinden yola çıkarak Koçluk İlişkisi ortalama 4-6 aya yayılan bir süreçtir. Bu süreç, ortalama 15 günde bir yaklaşık 1'er saatlik kaliteli sohbeti kapsar.

Koçluk Süreci :

Koçluk İlişkisi; koç ve danışanın tanışması ve birbirleri ile etkileşimi ile başlar. (Kimya toplantısı)

Hedeflerin ve beklentilerin belirlenmesi için Danışan, Koç, Yönetici ve İnsan Kaynakları toplantısı yapılır (Kurum içi)

Koç ve danışan birlikte çalışma kararını aldıktan sonra ilk görüşmeyi (1,5-2 saat) gerçekleştirir. (Keşif görüşmesi)

Ortalama 15 gün ara ile koçluk görüşmeleri yapılır (Ortalama 10 görüşme)

Kapanış Görüşmesi

Hedeflerin ve beklentilerin neresinde olunduğunun değerlendirildiği Danışan, Koç, Yönetici ve İnsan Kaynakları toplantısı gerçekleştirilir (Kurum içi)